สโมสรลิเวอร์พูลน้อมรับในการเคารพต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านและสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลต่างๆ ที่แจ้งมาไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน หรือเมื่อทำการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บอย่างปลอดภัย เป็นความลับ หรือทำการใดๆ ตามมาตรา UK Data Protection บทที่ 1988 หรือกฎหมายสำหรับผู้บริโภคตามความเหมาะสมที่ได้ถูกตราไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภคนั้น

นโยบายนี้ได้กล่าวถึงการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านมายังเว็บไซต์นี้ และเมื่อได้ทำธุรกรรมกับเรา นอกจากนี้ยังอธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บ และการนำไปใช้เพื่อให้สามารถจัดทำบริการที่เหมาะสม รวมทั้งสิทธิ์ของท่านในการควบคุมเราในการนำข้อมูลนั้นไปใช้

ในการเยี่ยมเยียนเว็บไซน์นี้และมอบข้อมูลของท่านแก่เรา ท่านกำลังยื่นยันว่าท่านได้อ่านอย่างเข้าใจ และตกลงยอมรับในนโยบายต่างๆ ของเรา รวมทั้งอนุญาตในการนำข้อมูลของท่านไปใช้ดั่งที่ได้กล่าวมา หากท่านไม่แน่ใจในแง่มุมใดๆ ในนโยบายต่างๆ ของเรา โปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ http://help.liverpoolfc.tv/ และไม่ทำการใดๆ กับเว็บไซต์นี้
ทางเราจะทำการอัพเดตนโยบายนี้อยู่เสมอ ท่านสามารถกลับมาตรวจสอบหน้านโยบายนี้ได้ตลอดเวลา


ประเภทข้อมูลที่ทำการจัดเก็บ

หากคุณได้ทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์เพื่อสมัครบริการของเราทั้งแบบฟรี หรือแบบคิดค่าใช้จ่าย, ทำการติดต่อทางเว็บ ช้อปสินค้า หรือบริการ หรือใช้ในส่วนการบริการซื้อสินค้าออนไลน์ ทางเราอาจต้องทำการรวบรวมข้อมูลของท่าน อาทิ ชื่อ, อายุ, เพศ, อีเมล์, ที่อยู่เพื่อออกบิล, ที่อยู่เพื่อทำการจัดส่ง, เบอร์โทรศัพท์, การเลือกสินค้า, บัตรเครดิต หรือข้อมูลการชำระเงิน และพาสเวิร์ด และในบางโอกาส เราอาจต้องรวบรวมข้อมูลในเรื่องสุขภาพ หรือความทุพลภาพ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เหมาะกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับงาน หรือบริการใดๆ ที่ท่านได้ทำการสำรองไว้

ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการและประสบการณ์ของท่านเมื่อได้เข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์นี้ เรายังต้องทำการประเมินการเข้าชมและเก็บข้อมูลของคุณบนอินเทอร์เน็ต (เช่นข้อมูล URL, IP Address, ประเภทโดเมน อย่าง .co.uk และ .com, ประเภทเบราเซอร์, รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่โทรศัพท์ที่คอมพิวเตอร์ของคุณตั้งอยู่, เพจในเว็บของเราที่ท่านเข้าชม, หน้าโฆษณาที่ท่านคลิก หรือคำที่ท่านค้นหาในเว็บไซต์ ("User Information") เราอาจจะเก็บข้อมูลนี้ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนกับเรา

เราตระหนักว่าเยาวชนมากมายเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ liverpoolfc.com และเรามักแนะนำให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปี นั้นได้ปรึกษาผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลก่อนที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวใดในเว็บนี้ หรือในฟอรัมที่เกี่ยวข้องต่างๆ สโมสรจะทำให้แน่ใจว่าเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือแคมเปญโปรโมชั่นใดๆ

ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างจะได้รับการจัดเก็บในเซอร์เวอร์ที่ปลอดภัยที่ The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Anfield Road, Liverpool, L4 0TH


เราจะใช้ข้อมูลท่านอย่างไร                                                                                                                                                                            

เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ หรือที่เราได้เก็บไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

1.        เพื่อจัดทำการบริการที่ดี

2.        เพื่อจัดทำข้อมูลทางสถิติสำหรับสโมสรลิเวอร์พูลหรือบุคคลที่สามที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเว็บไซต์และบริการแก่ท่าน (สถิติเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงท่านโดยตรง)

3.        เพื่อให้บริการเนื้อหา และโฆษณาที่เราเชื่อว่าจะทำให้ท่านสนใจ

4.        เพื่อทำการบริหารเว็บไซต์

5.        เพื่อทำการส่งข้อเสนอต่างๆ ที่เหมาะสม หรือข้อมูลสำหรับสินค้าหรือบริการทางอีเมล์ จดหมาย โทรศัพท์ หรือข้อความ SMS ในกรณีท่านได้ทำการตกลงระหว่างการลงทะเบียน หรือตอนทำการซื้อสินค้า

จากการทำการตกลงที่จะจัดหา หรือยินยอมให้เราทำการเก็บข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ท่านยืนยันว่าว่าท่านจะไม่พิจารณาให้ข้อความข้างต้นเป็นการละเว้นสิทธิ์ต่างๆ ภายใต้กฎ Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003

 จากการเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอบริการต่าง เราอาจต้องโอนถ่ายข้อมูลบางประการของท่านไปยังบุคคลที่สามเป็นบางครั้ง เพื่อดำเนินการการชำระค่าสินค้าหรือบริการให้ลุล่วง ซึ่งมีการจำกัดขอบข่ายในการมอบการบริการ รวมทั้งยังเป็นไปในแนวทางที่เราได้กำหนดการทำงานซึ่งเป็นแค่การตกลงตามสัญญาเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกขายออกหรือแบ่งปันสู่บุคคลที่สามในแง่การตลาดก่อนที่จะได้รับการยินยอม ซึ่งแยกจากการยินยอมในส่วนของการลงทะเบียนบนเว็บไซต์

เราใช้ซอฟท์แวร์คุกกี้ส์ในเว็บนี้เพื่อให้การเข้าชมเป็นไปแบบเฉพาะคุณ และสำหรับการใช้อำนวยความสะดวกในการช็อปปิ้ง เราอาจใช้ซอฟท์แวร์คุกกี้สในการสนับสนุนการโฆษณาและเนื้อหาที่เราเชื่อว่าคุณจะสนใจ โดยอ้างอิงจากประวัติการเข้าชมส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ การใช้คุกกี้ส์นี้ได้ถูกบริหารโดยกฎข้อบังคับของอียู (EU) ซึ่งรายละเอียดในส่วนข้อมูลและการใช้ข้อมูลนั้น โปรดเข้าไปที่ http://www.liverpoolfc.com/legal/cookies

 บางครั้งเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการด้านกฎหมาย หรือเป็นตัวอย่าง หรือเป็นการตอบรับกับคำสั่งศาล เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นในการตอบรับกับการร้องขอในข้อบังคับทางกฎหมาย หรือในสิ่งที่เราเชื่อว่าสมควรตรวจสอบ ป้องกัน หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือข้อสงสัยในการกระทำผิด หรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการขู่เข็ญต่อสวัสดิภาพทางร่างกายของผู้ใด หรือสิ่งใดที่ไม่เข้ากับข้อกำหนดที่เราได้กำหนดไว้ หรือได้รับการยินยอม หรือเรียกร้องทางกฎหมาย และเป็นไปตามกฎขอเรียกร้องต่างๆ

 

เราจะเก็บข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอย่างไร

การเก็บข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา ข้อมูลของท่านจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพยุโรป (European Union) และมาตรฐานต่างๆ ที่สมเหตุสมผลที่จะปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านให้ปลอดภัย ให้เป็นไปตามการใช้กฎว่าด้วยการปกป้องข้อมูล โปรดหมายเหตุว่าเราไม่สามารถการันตีได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยทั้งหมด

เพื่อช่วยให้เราจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่เราคิดว่าท่านจะสนใจ ข้อมูลของท่านอาจจะถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่สามนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเหล่านั้นจะปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายปกป้องข้อมูล

โปรดตระหนักว่า ในพื้นที่ที่เปิดให้มีการติดต่อสื่อสาร (อาทิ เพจ The Kop, กระดานข้อความ และคอมเมนต์ต่างๆ) นั้น เปิดให้ผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน และเนื้อหานั้นถูกแสดงในหน้าเพจที่เป็นสาธารณะ ซึ่งทางเราแนะนำให้ท่านไตร่ตรองก่อนทำการโพสต์ใดๆ และถ้าหากท่านได้กรอกข้อมูลส่วนตัว นั่นหมายถึงการทำให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยง

อนึ่ง การปกป้องความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากเราพบว่าผู้ใช้คนใดมีอายุต่ำกว่า 13 ปี รายละเอียดส่วนตัวต่างๆ จะถูกลบออกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการกรอกไว้ที่ใดก็ตาม

 

สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ในการขอร้องในการไม่ให้เราส่งข้อมูลด้านการตลาดใดแก่ท่าน และสามารถทำได้โดยการตอบตกลงในช่องตอนท่านทำการลงทะเบียน หรือชำระค่าสินค้า

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว หรือแก้ไขข้อตกลงโดยการเข้าไปที่หน้า 'My LFC' เมื่อท่านล็อกอินในเว็บไซต์นี้ หรือในหน้าช้อปปิ้ง

นอกจากนี้ เรายังเปิดโอกาสให้ท่านได้ถอนการลงทะเบียน หรือปรับการรับข่าวสารการตลาดที่เราแจ้งทางอีเมล์ โปรดทราบว่าหากท่านได้ทำการถอนการลงทะเบียน หรือถอนข้อตกลง ทางเราจะไม่สามารถแจ้งข้อมูลที่ท่านอาจให้ความสนใจอย่างข่าวจำหน่ายตั๋วแข่งขันได้

ท่านสามารถทำการร้องขอข้อมูลของท่านอย่างเป็นทางการได้โดยการเขียนคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร (โปรดดูรายละเอียดที่หน้า How do I contact Liverpool Football Club) ทางเราอาจต้องคิดค่าธรรมเนียมอัตราสูงสุดไม่เกิน 10 ปอนด์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเพิมที่หน้า http://help.liverpoolfc.tv/ หรือส่งคำถามมาทาง Contact Us หากมีข้อสงสัยประการใดในนโยบายของเรา