เคนนี ดัลกลิช ได้แสดงความขอบคุณ สำหรับการพระราชทานยศอัศวินที่เขาจะได้รับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินี ซึ่งถูกประกาศรายชื่อออกมาในวันศุกร์