อัฒจันทร์เมน สแตนด์ ที่ได้รับการต่อขยาย ของลิเวอร์พูล ได้รับรางวัลด้านการตกแต่งภายใน รวมสองรางวัล ในการประกาศรางวัลสุดยอดการออกแบบ