“คุณกำลังเผชิญหน้ากับกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไป คุณต้องระมัดระวังการบุกของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาจะตั้งรับ มีตำแหน่งที่แตกต่างไป และแต่ละชิ้นส่วนที่แตกต่างกันออกไป”