“ไม่มีทางที่เขาจะสามารถเล่นที่นี่ได้ – เขาดีเกินไปสำหรับเรา”