“ทุกคนบอกผมว่า จะมีการใช้ร่างกายมากขึ้นที่นี่ แต่ผมไม่เชื่อ และแล้ว แค่เซกชั่นแรก รู้เรื่องเลย!”