ชมบรรยากาศการซ้อมล่าสุดที่เมลวู้ด ที่นักเตะยังคงแบ่งการซ้อมออกเป็นกลุ่มเล็ก และรักษาระยะห่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

คลิกชมได้เลย